O mně

Narodila jsem se ve Strakonicích a mým rodným příjmením je Šťastná. Náš rod pochází ze Šumavy – Střídka u Čestic a Přečín pod Vacovem, kde jsem částečně vyrůstala. Jako Šťastná jsem se také šťastně  provdala do muzikantské rodiny Kurschů, která je známá v celém našem regionu (Písecko, Strakonicko, Prachaticko, Vodňansko, Blatensko …). Celý život jsem ale žila ve Strakonicích. Po ukončení Základní školy Poděbradova jsem vystudovala zemědělskou školu v Písku a následně zdravotní školu tamtéž. Má studia pokračovala bakalářským ekonomickým oborem a magisterský titul jsem získala v oboru andragogika.

Profesně se věnuji navrhováním oděvů, přednášením historie odívání a etikety. Náš salon měl tu čest zastupovat Českou republiku na celosvětové výstavě EXPO 2015 v Milánu, kam jsem navrhovala plavky pro český pavilon. I za tak krátkou dobu trvání salonu jsme získali již podruhé cenu Spokojený zákazník, udělovanou hejtmankou Jihočeského kraje.

V roce 2018 jsem založila Nadační fond Srdce pro Strakonice, který pomáhá v tragických nebo život či zdraví ohrožujících situacích v rámci okresu Strakonice. Stejnou platformu převzal i nadační fond Srdce pro Písek a Srdce pro Plzeň. Cílem je, aby každý okres měl svůj nadační fond, kde si budou lidé – sousedé navzájem pomáhat.

Jsem vdaná a jsem hrdá maminka tří dětí. Syna Vojtěcha – 23 let, dcery Kateřiny – 19 let a dcery Justýny – 11 let.

Od malička miluji pomáhat lidem, historii, umění a přírodu. A právě těmto oblastem se hodlám nejvíce věnovat i jako senátorka.

Co Vás přimělo ke kandidatuře?

Ve své kandidatuře vidím šanci, jak rozšířit kompetence v oblastech, ve kterých působím a pomáhat tak ještě více. Chtěla bych spojit svou hlubokou znalost regionu se širokým záběrem aktivit napříč obory, které jsem vystudovala a kde neustále aktivně spolupracuji na zajímavých projektech.

Co je Vaším cílem?

Abych byla vnímaná mými voliči po celé volební období jako aktivní a platná „velvyslankyně“ mého volebního regionu do zákonodárné komory.

Máte nějaký politický vzor?

Pro mne především nejsou vzorem politici, kteří sledují své mocenské a finanční zájmy a kterým je politikaření pro funkce nad blahem země. Nejsou státotvorní, nýbrž pro stát škodliví. Ze současných politiků je mi vzorem paní Zuzana Čaputová. Z historie je jich více, jelikož na ně nahlížíme s odstupem a leckteré činy se projeví v plné síle až po delší době. Snad bych ovšem zmínila pana Masaryka, včetně jeho obdivuhodné dcery Alice, která se zasadila s paní Plamínkovou o volební právo žen v Československu, a to ještě před mnoha zeměmi západní Evropy.

Proč by se měli lidé zajímat o Senát?

Mluvila jsem s mnoha lidmi z různých koutů regionu a různých sociálních vrstev. Téměř nikdo neznal současného svého senátora a prý ani vůbec Senát nepotřebujeme. Ale my ho právě potřebujeme a je velká chyba, že není lépe lidem vysvětlována jeho důležitost prostřednictvím jeho zástupce do volebního obvodu. Senátor má dvě hlavní náplně práce. První je činnost zákonodárná – není to jen o zvednutí ruky, ale chce-li politik dělat svou práci zodpovědně, nechá si vypracovávat odborné analýzy o dopadu či přínosech dané legislativy.

Druhá je veledůležitá, a to setkávání se s lidmi ze svého senátorského obvodu. Vyvíjení tlaku na instituce společnosti pro dobrý rozvoj a prosperitu regionu. Vnímání atmosféry a nálady lidí ve svém volebním obvodu. Vyslyšení a pokud možno vyřešení jejich potíží. Sdílení s nimi jejich radostí, když se něco povede. Mapovat jednotlivosti a v případě jejich většího počtu udělat systémovou změnu, zlepšení. Vyvolat jednání o změně v zákoně.

Vzkaz pro Vaše voliče?

Přestali jste důvěřovat politickým stranám a hněvají vás jejich nekonečné půtky a kupčení? Pojďme zvolit ženu nezatíženou tímto politikařením. Člověka, který neupřednostňuje pózy pro novináře, ale bytelnou a trvalou práci pro generace našeho malebného Prácheňska.

Volební program

Sociální oblast

Důstojné stáří v podmínkách, které si může každý zvolit sám, by ve vyspělé společnosti mělo být samozřejmostí. Chci vyvíjet tlak na zodpovědné instituce, kraje a obce. Můj cíl je maximálně vertikalizovat sytém péče o seniory. Každý občan by si měl vybrat, jak chce dožít svůj život. Ja třeba systémově začít financovat domácí péči, hospice, komunitní bydlení a umožnit výstavbu nadstandardních domů s pečovatelskou službou.

Dále se chci věnovat masivnější modernizaci školství a vybavenosti škol a školek. Koronavirus nám ukázal, jak moc velké rozdíly jsou v úrovních jednotlivých škol. Tento problém je ovšem již dlouho přehlížený a ne každá obec má vzdělávání dětí v centru svého zájmu. Pro naše děti od jejich narození děláme maximum a pak se nám může stát, že přijdou do zastaralé budovy se starým vybavením a s nepříliš spokojeným kantorem. Pomoc školkám a školám je základní předpoklad pro zdravější vývoj celé společnosti a její budoucnosti.

A mým osobním přáním je se nadále věnovat charitativní činnosti v různých oblastech.

Kultura, sport, tradice, turismus

Po vlně globalizace se začínáme navracet k našim kořenům a tradicím. Hodlám podporovat každou aktivitu v našem regionu, která bude pečovat o uchování nebo navrácení identity i v těch nejmenších lokalitách. Je to dědictví a energie našich předků a potomků. Zavazuje nás o region s láskou pečovat a buďto stejný, nebo lepší ho zase předat dále našim dětem.

Kultura je ve všem, čím komunikujeme se společností. Je to svět divadla, hudby, poezie, sochařství, umění, atd. Kultura je důležitá pro udržení hodnot ve společnosti, rozvoj kultivovanosti, hledání a nacházení odpovědí, je to svět fantazie, kam každý z nás rád uniká.

Moderní malá multifunkční sportoviště s možností celoročního provozu pro vyžití všech generací jsou v zahraničí už běžným fenoménem. Doba obřích sportovišť je již pryč a je důležité zvažovat hospodárnost a efektivitu každého zařízení.

Sport, ať už na vrcholové, či rekreační úrovni, by měl být dostupný naprosto každému. Zavřená sportoviště, nedocenění trenéři, organizátoři, lidé, kteří ve svém volném čase a často za vlastní prostředky věnují svůj čas, je nehoráznost, kterou cítím jako smutný problém a dluh.

Turismus regionu je potřeba úzce propojit a spolupracovat v celé krajině Prácheňska. Nekonkurovat si, učinit turistiku pro návštěvníky lákavou, přehlednou a pro region i ekonomicky zajímavou. Je ovšem třeba dbát na fenomén vylidněných městských center, ničení přírody v závislosti na velkém pohybu populace v turisticky atraktivních lokalitách. Šetrný a chytrý turismus, vzájemně propojený napříč okresy je přesně tou správnou cestou.

Mým přáním je vyhledávat a podporovat kulturní a sportovní aktivity na všech úrovních regionu.

Ekologie

To nejelementárnější, co musí každý člověk mít pro zachování života, je jídlo a pití. Nic není důležitějšího než ochránění si půdy a vody, přírody.  V našem regionu se uskutečňuje řada ekologických akcí a projektů. Máme tu odborné školy ve Vodňanech, Písku, mnoho zájmových skupin, ekologicky zodpovědných obcí, firem, institucí, lidí. Pojďme spolupracovat systematicky, dohromady. Budu vyvolávat debaty a zvát k diskusi všechny strany tak, aby se mnohé propojovalo a dosáhli jsme kvality regionu s dlouhodobou společnou vizí a maximální šetrností k přírodě.

Podpořte Vaší senátorku

Facebook Pagelike Widget

Nadcházející údálosti

Transparentní účet

Možnost nahlédnout ZDE

https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/s2020/kurspe

Nevyužité prostředky z volení kampaně ve výši 0,36 Kč byly odeslány na dobročinné účely. Konkrétně na účet nadačního fondu Srdce pro Strakonice ( 2901953086/2010 ).

 

Napište nám